Token UPGRADES I Roadmap I PRESS I
vi

BITCOIN MINING LÀ GÌ?

Bitcoin mining là quá trình xác minh các giao dịch BTC mới được ghi lại trong các khối. Sau khi được xác minh, chúng được thêm vào chuỗi chứa bản ghi các giao dịch trong quá khứ. Bên cạnh việc xác thực các giao dịch, mining được sử dụng để thêm BTC mới vào lưu thông

Bitcoin miners sử dụng phần cứng khai thác đặc biệt để giải quyết các vấn đề toán học phức tạp. Miner giải quyết các vấn đề toán học nhanh nhất sẽ giành được cơ hội thêm khối giao dịch tiếp theo vào blockchain. Để đáp lại sự đóng góp của họ cho mạng lưới, Bitcoin miners nhận được phần thưởng bằng BTC. Điều này khuyến khích họ tiếp tục giải các bài toán và hỗ trợ hệ thống tổng thể

Theo Business Insider, gần 90% tổng số Bitcoin đã được khai thác và đến năm 2140, tất cả Bitcoin sẽ được lưu hành. Bitcoin mining là một liên doanh đắt tiền đòi hỏi đầu tư nhiều vào thiết bị sử dụng nhiều năng lượng. Do đó, nó có thể không sinh lợi cho các nhà đầu tư có ngân sách nhỏ

KHÁM PHÁ CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA MINEBASE TOKEN

about-img4