Token UPGRADES I Roadmap I PRESS I
vi

BITCOIN MINING LÀM VIỆC NHƯ THẾ NÀO

Bởi vì Bitcoin không được giám sát hoặc quy định bởi cơ quan trung ương, nên Bitcoin miners có trách nhiệm xác minh các giao dịch. Họ cạnh tranh để có cơ hội thêm một khối giao dịch vào chuỗi bằng cách giải các bài toán phức tạp. Miner thực hiện điều này nhanh nhất sẽ thêm khối giao dịch tiếp theo vào blockchain. Tuy nhiên, hơn 50% miners phải đạt được sự nhất trí đồng ý rằng khối giao dịch thực sự hợp lệ

Mỗi khối chứa một hàm băm - một chuỗi số và chữ cái - đảm bảo khối tương ứng không bị giả mạo. Hàm băm của khối trước đó được tích hợp vào khối mới, tạo ra một chuỗi không thể phá vỡ. Điều này làm cho khó ai có thể thay đổi dữ liệu trong một khối mà không làm thay đổi thông tin trong các khối khác. Sửa đổi dữ liệu trong tất cả các khối là một nhiệm vụ hầu như không thể. Giá trị băm phải thấp hơn giá trị mục tiêu được đặt bởi thuật toán băm. Nếu giá trị băm được tạo quá lớn, nó sẽ được tạo lại cho đến khi thấp hơn giá trị mục tiêu được chỉ định

Quá trình băm được thiết kế theo cách mà nó ngày càng trở nên khó giải quyết các vấn đề toán học theo thời gian. Điều này có nghĩa là miners phải có được thiết bị mining mạnh hơn để cải thiện cơ hội nhận được phần thưởng khối

Bitcoin miners được thưởng cho công việc của họ trong BTC và phần thưởng được giảm một nửa sau mỗi bốn năm. Do đó, Bitcoin mining thực hiện bốn nhiệm vụ: xác minh các giao dịch Bitcoin, thêm nhiều Bitcoin vào lưu thông, bảo mật mạng và khuyến khích nhiều Bitcoin mining hơn

Năng lực tính toán được yêu cầu trong Bitcoin mining ngày nay có nghĩa là việc truy cập vào các máy tính mạnh và lượng điện lớn là điều cần thiết. Trong những ngày đầu, Bitcoin mining có thể được thực hiện bởi các cá nhân trên máy tính cá nhân. Tuy nhiên, khi mức độ khó mine tăng lên, các máy tính cá nhân không thể hoạt động Bitcoin một cách sáng suốt. Điều này dẫn đến việc áp dụng phần cứng mining duy nhất được gọi là Application-Specific Integrated Circuits (ASICs) trong Bitcoin mining

KHÁM PHÁ CÁCH HOẠT ĐỘNG