Token UPGRADES I Roadmap I PRESS I
vi

CTP LÀ GÌ?

Creative Token Production (CTP) là quá trình cung cấp mã thông báo MBASE mới được kiểm soát, dựa trên các khoản phí được tạo ra trên các blockchain khác. Thuật toán kiểm soát hợp đồng thông minh cũng tạo ra mã thông báo MBASE mới từ phí tính trên các giao dịch mới mà người dùng Minabase tạo ra.

Mã thông báo MBASE được tạo ra bằng cách sử dụng các khoản phí hiện có trên Etherscan, mạng Bitcoin và các sàn giao dịch phi tập trung với doanh thu hàng ngày bắt đầu từ 50 triệu đô la. Quá trình cung cấp này hoàn toàn phụ thuộc vào CTP và nhóm Minebase không thể thay đổi được. Người dùng có thể tạo mã thông báo MBASE bằng cách tạo phí, lưu trữ hoặc đặt mã thông báo MBASE thông qua bảng điều khiển Minebase

creating-img1

TÌM HIỂU CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA MINEBASE CRYPTOCURRENCY