Token UPGRADES I Roadmap I PRESS I
vi

CTP QUA PERIOD OF TIME

Thời gian là tiền bạc

Bạn có thể tạo mã thông báo MBASE bằng cách tải xuống ứng dụng Minebase, có sẵn trên Android và iOS

Cơ sở tính toán để tạo MBASE trên ứng dụng

Phí giao dịch bắt đầu của MBASE CTP là $6.50. Ví MBASE được ghi có $0.26 mỗi giờ, tương đương 4% của $6.50

Ứng dụng tính phí 0.26 đô la mỗi giờ cho đến khi đạt được phí giao dịch bắt đầu

Khi đạt đến $6.50, quá trình tạo CTP sẽ dừng lại. Một mã được hiển thị, mã này sau đó phải được chuyển đến ví Minebase để người dùng nhận được một mã thông báo MBASE

  1. 5235
  2. 5235
  3. 5235

XEM VIDEO NÀY ĐỂ TÌM HIỂU CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA MINEBASE TOKEN

Nhận 0.26 đô la mỗi giờ với ứng dụng MBASE creating-img5