Token UPGRADES I Roadmap I PRESS I
vi

CTP QUA WALK TO EARN

Bạn có thể tạo mã thông báo MBASE bằng chính năng lượng của mình

Trung bình một người đi bộ khoảng sáu km một ngày. Nếu bạn đi bộ sáu km (3.728 dặm) với điện thoại thông minh của mình, bạn sẽ tạo ra một mã thông báo MBASE. Bạn đi bộ hoặc chạy bộ càng nhanh, bạn tạo mã thông báo MBASE càng nhanh. Ngay sau khi bạn đạt $6.50, bạn sẽ nhận được một mã. Nhập mã này vào văn phòng của Minebase để nhận mã thông báo MBASE

Giá ban đầu của mã thông báo là $6.50

Đây là cơ sở của phép tính:

  • Nếu bạn đi bộ 1 M, bạn nhận được $0.00108
  • Nếu bạn đi bộ 1 KM, bạn nhận được $1.08333
  • Nếu bạn đi bộ 6 KM, bạn nhận được $6.50000

 

Tùy thuộc vào giá CTP, số tiền bạn nhận được mỗi lần đi bộ sẽ nhân lên từ toàn bộ thị trường tiền điện tử. Khi giá CTP tăng, bạn sẽ nhận được gấp 45 lần giá trị phí trong địa chỉ ví của mình. Nhấp vào nút bên dưới để xem bảng tính Walk to earn.

LÀM THẾ NÀO MBASE HOẠT ĐỘNG

creating-img6