Token UPGRADES I Roadmap I PRESS I
vi

CTP THÔNG QUA CÁC TRAO ĐỔI ĐƯỢC PHÂN TÍCH

Không giống như các trao đổi tập trung, có thể thấy các giao dịch thực tế đã diễn ra trên một trao đổi phi tập trung (DEX). Điều này cho phép Minebase nắm bắt tất cả các khoản phí trên các trao đổi này. Tất cả các giao dịch trên 20 dexs hàng đầu sẽ được kết nối với Minebase, cho phép thuật toán của chúng tôi đăng ký các khoản phí được tạo trên mỗi ví và tạo mã thông báo MBASE

20 sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu tạo ra 4.65 tỷ đô la doanh thu hàng ngày

creating-img4

XEM VIDEO NÀY ĐỂ TÌM HIỂU CÁCH HOẠT ĐỘNG