Token UPGRADES I Roadmap I PRESS I
vi

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN ĐƯỢC
MBASE TOKENS?

Lựa chọn 1

  1. Đăng ký tài khoản với Minebase
  2. Kết nối ví của bạn (nhập địa chỉ ví)
  3. Thực hiện giao dịch trong vòng 6 giờ
  4. Chờ cho đến khi mã thông báo MBASE đầu tiên của bạn được mở khóa
  5. Bắt đầu giao dịch hoặc đơn giản là đặt cược hoặc HODL để khai thác MBASE năng suất cao hơn

Lựa chọn 2

  1. Đăng ký tài khoản với Minebase
  2. Mua MBASE trên bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào được chấp thuận
  3. Tạo địa chỉ ví thông qua bảng điều khiển Minebase
  4. Gửi ít nhất 10 mã thông báo Minebase
  5. Bạn sẽ nhận được mã thông báo Minebase được tạo thông qua phí của địa chỉ ví này

Mỗi người dùng chỉ đủ điều kiện cho 5 ví

how-it-works-img1

TÌM HIỂU CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA MINEBASE TOKEN