Token UPGRADES I Roadmap I PRESS I
vi

Hợp Dồng Thông Minh

Thuật toán kiểm soát Hợp Dồng Thông Minh của chúng tôi

Khi nhiều mã thông báo được tạo ra, giá sẽ tăng do thuật toán. Phí được tạo ra trong ví cũng tăng lên. Quá trình này được kiểm soát bởi một Hợp Dồng Thông Minh. Minebase quy định các khoản phí được tạo bởi tất cả các địa chỉ ví trên Etherscan, 20 sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu và mạng Bitcoin. Khi ví đạt $6,50, người dùng nhận được mã thông báo MBASE. Nếu giá của mã thông báo MBASE tăng do thuật toán, phí phải bằng với giá mới để tạo tiền điện tử MBASE

smartcontractimg1

Lợi ích của việc sử dụng hợp đồng thông minh

Minh bạch

Công nghệ chuỗi khối dựa trên các nguyên tắc phân quyền và minh bạch. Điều này đảm bảo rằng các điều khoản và điều kiện của hợp đồng được hiển thị cho tất cả mọi người trên blockchain và không thể bị tranh chấp

Bảo vệ

Mức độ bảo mật mật mã trong các Hợp Dồng Thông Minh khiến chúng hầu như không bị giả mạo. Hơn nữa, do tính chất phân tán của các hợp đồng này, không có sự mất mát dữ liệu nào có thể xảy ra

Sự độc lập

Công nghệ Hợp Dồng Thông Minh không dựa vào sự tham gia của bên thứ ba hoặc người trung gian

Tiết kiệm

Nhờ tính chất tự động của Hợp Dồng Thông Minh, chúng loại bỏ sự cần thiết của người trung gian. Do đó, các chi phí liên quan đến lỗi xử lý được xóa bỏ