Token UPGRADES I Roadmap I PRESS I
vi

TOKENS MBASE ĐƯỢC TẠO THÔNG QUA PHÍ GIAO DỊCH

Việc cung cấp mã thông báo MBASE không yêu cầu phần cứng khai thác đắt tiền và có mức tiêu thụ năng lượng ròng bằng 0 so với các loại tiền điện tử hàng đầu khác. Với điện thoại thông minh hoặc máy tính - mà bạn đã sở hữu - bạn có thể tạo mã thông báo MBASE thông qua phí giao dịch do toàn bộ mạng tiền điện tử tạo ra.

TÌM HIỂU CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA MINEBASE TOKEN