Token UPGRADES I Roadmap I PRESS I
vi

PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Tháng 8 năm 2022 / Khởi chạy Minebase

Người dùng tạo mã thông báo MBASE thông qua bảng điều khiển Minebase. Tất cả các thử nghiệm là miễn phí.

Tháng 11 năm 2022 / Phát hành ứng dụng dành cho thiết bị di động

Phát hành ứng dụng di động Minebase cho điện thoại thông minh Android và iOS. Ứng dụng sẽ có giá $5.90 trong 6 tháng đầu tiên

Tháng 8 năm 2024 / Giảm một nửa

Cứ sau 2 năm, nguồn cung cấp mã thông báo MBASE sẽ giảm một nửa. Điều này có nghĩa là độ khó khai thác tiền điện tử MBASE thay đổi 50%. Đồng thời, bạn chỉ cần một nửa thời gian để tạo mã thông báo MBASE mới, miễn là bạn sử dụng nhiều thiết bị để hỗ trợ phân quyền. Quá trình sẽ lặp lại vào tháng 8 năm 2026, tháng 8 năm 2028, tháng 8 năm 2030, v.v. cho đến khi tất cả các mã thông báo MBASE được tạo