Token UPGRADES I Roadmap I PRESS I
vi

WALK TO EARN BẢNG TÍNH TOÁN

Tại đây, bạn có thể xem các số khi sử dụng tính năng Walk to earn. Giá khởi điểm là $6.50 cho 6 KM. Tùy thuộc vào giá CTP, số tiền sẽ nhân với $2.18 mỗi khi giá CTP tăng. Bảng dưới đây hiển thị các tính toán hàng giờ, hàng tháng và hàng năm. Lưu ý rằng mã thông báo phải được tạo đầy đủ theo giá CTP là $8.632. Sau đó, cứ sau 12 tháng, bạn sẽ nhận được giá trị mà bạn đã tạo ngay cả khi bạn chưa tạo đầy đủ mã thông báo

 • MULTIPLY
  Value
  Wallet addresses
 • CTP
  price increase
 • Per day
  you receive:
 • Per month
  you receive
 • per year
  you receive
 • 1
 • $130
 • $6,50
 • $187,20
 • $2.277,60
 • 2
 • $392
 • $8,86
 • $374,40
 • $4.555,20
 • 3
 • $784
 • $10,86
 • $561,60
 • $6.832,80
 • 4
 • $1.308
 • $13,04
 • $748,80
 • $9.110,40
 • 5
 • $1.962
 • $15,22
 • $936,00
 • $11.388,00
 • 6
 • $2.354
 • $17,40
 • $1.123,20
 • $13.665,60
 • 7
 • $3.663
 • $19,58
 • $1.310,40
 • $15.943,20
 • 8
 • $4.708
 • $21,76
 • $1.497,60
 • $18.220,80
 • 9
 • $6.886
 • $23,94
 • $1.684,80
 • $20.498,40
 • 10
 • $7.194
 • $26,12
 • $1.872,00
 • $22.776,00
 • 11
 • $8.632
 • $28,30
 • $2.059,20
 • $25.053,60
 • 12
 • $10.202
 • $30,48
 • $2.246,40
 • $27.331,20
 • 13
 • $12.753
 • $32,66
 • $2.443,60
 • $29.608,80
 • 14
 • $15.565
 • $34,84
 • $2.620,80
 • $31.886,40
 • 15
 • $18.639
 • $37,02
 • $2.808,00
 • $34.164,00
 • 16
 • $22.672
 • $39,20
 • $2995,20
 • $36.441,60
 • 17
 • $26.683
 • $41,38
 • $3.182,40
 • $38.712,20
 • 18
 • $31.784
 • $43,56
 • $3.499,20
 • $42.573,60
 • 19
 • $37.287
 • $45,74
 • $3.556,80
 • $43.274,40
 • 20
 • $43.164
 • $47,92
 • $3.744,00
 • $45.552,00
 • 21
 • $49.442
 • $50,10
 • $3.931,20
 • $47.829,60
 • 22
 • $56.113
 • $52,28
 • $4.118,40
 • $50.107,20
 • 23
 • $63.176
 • $54,46
 • $4.305,60
 • $52.384,80
 • 24
 • $70.632
 • $56,64
 • $4.492,80
 • $54.662,40
 • 25
 • $78.480
 • $58,82
 • $4.680,00
 • $56.940,00
 • 26
 • $91,821
 • $61,00
 • $4.867,20
 • $59.217,60
 • 27
 • $105.948
 • $63,18
 • $5.054,40
 • $61.495,20
 • 28
 • $120.859
 • $65,36
 • $5.241,60
 • $63.772,80
 • 29
 • $142.833
 • $67,54
 • $5.428,80
 • $66.050,40
 • 30
 • $176,580
 • $69,72
 • $5.616,00
 • $68.328,00
 • 31
 • $206.794
 • $71,90
 • $5.803,20
 • $70.605,60
 • 32
 • $238.579
 • $74,08
 • $5.990,40
 • $72.883,20
 • 33
 • $271,933
 • $76,26
 • $6.177,60
 • $75.160,80
 • 34
 • $306.856
 • $78,44
 • $6.364,80
 • $77.438,40
 • 35
 • $343.350
 • $80,62
 • $6.552,00
 • $79.716,00
 • 36
 • $381.412
 • $82,80
 • $6.739,20
 • $81.993,60
 • 37
 • $421.045
 • $84,98
 • $6.926,40
 • $84.271,20
 • 38
 • $462.247
 • $87,16
 • $7.113,60
 • $86.548,80
 • 39
 • $505.018
 • $89,34
 • $7.300,80
 • $88.826,40
 • 40
 • $549.360
 • $91,52
 • $7.488,00
 • $91.104,00
 • 41
 • $595.270
 • $93,70
 • $7.675,20
 • $93.381,60
 • 42
 • $642.751
 • $95,88
 • $7.862,40
 • $95.659,20
 • 43
 • $691.801
 • $98,06
 • $8.049,60
 • $97.936,80
 • 44
 • $742.420
 • $100,24
 • $8.236,80
 • $100.214,40
 • 45
 • $793.041
 • $102,42
 • $8.424,00
 • $102.492,00

Tháng luôn được tính bằng 30 ngày và năm có 365 ngày