Token UPGRADES I Roadmap I PRESS I
vi

QUY ĐỊNH GIÁ CTP

Sau khi mã thông báo MBASE được liệt kê trên một sàn giao dịch, quy trình sau sẽ được sử dụng sáu tháng sau khi niêm yết

Thị trường sẽ được phân tích với một Hợp Dồng Thông Minh. Nếu mã thông báo giảm 10% trở lên, 0.025% số mã thông báo chưa được kích hoạt sẽ bị đốt cháy. Vì các mã do CTP đốt sẽ là những mã đắt nhất - hãy xem bảng thuật toán - việc giảm giá trị mã thông báo sẽ rất lớn. Cuối cùng, một mã thông báo thông qua CTP sẽ có giá 793 041.08 đô la. Khi những thứ này bị đốt cháy, mức giảm tổng cung sẽ rất cao

Thí dụ:

Hãy tưởng tượng một kịch bản trong đó giá MBASE giảm từ 10 euro xuống còn 9 euro trên một sàn giao dịch. Vẫn còn 100 triệu mã thông báo trong hệ thống CTP, có nghĩa là 0.025% số mã thông báo này sẽ bị đốt cháy. (100 000 000 - 0.025% = 25 000 mã thông báo) Giá trị CTP của mã thông báo là $ 793 041.08. Các mã thông báo này bị đốt cháy không thể thu hồi. Số lượng mã thông báo MBASE tối đa mới là 249 975 000

tools-img2

LÀM THẾ NÀO NÓ HOẠT ĐỘNG